Kependudukan Sambongsari Sambongsari

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 150
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 130
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 286
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 115
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 105
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 276
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 260
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 195
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 254
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 220
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 190
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 177
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 152
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 110
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 116
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 44

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 131
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 118
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 271
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 134
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 115
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 262
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 208
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 203
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 222
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 233
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 202
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 182
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 167
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 115
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 21
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 116
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 60